fb

Szanujemy Twoje dane

Polityka przetwarzania danych osobowych
„Kamień dla Domu” i polityka dotycząca plików cookies

INFORMACJE OGÓLNE

1.Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowejKamień dla Domu

2.Polityka Prywatności dotyczy Strony Internetowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Stronie Internetowej lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Strony internetowej . Wchodząc na takie strony, Klient powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.

3. Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem Strony Internetowej jest
„Kamień dla Domu” Jolanta Stal , Ul. Bielawska 14, 58-250 Pieszyce
NIP: 882-125-71-64,
tel. 603 866 954, mail: biuro@kamiendladomu.pl

Ze Strony mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).

4. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Sprzedający

5.Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1. Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
5.2. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu
5.2.1. imię i nazwisko,
5.2.2. numer telefonu kontaktowego,

5.2.3. adres email                                                                                                                                                                                                                  5.2.4. adres kontaktowy oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy),
5.2.5. firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).
W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient kontaktuje się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sprzedający przetwarza jego dane, o których mowa w punktach 5.2.1 – 5.2.4 powyżej.
5.3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
5.3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
5.3.2. świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
5.4. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.
5.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.6. Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
5.6.1. firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,.
5.7. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
5.8. Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.
5.9. Dane osobowe dotyczące sprzedaży będą przetrzymywane przez okres 3 lat, natomiast dane dotyczące usług marketingowych do czasu cofnięcia zgody.                                                                                                                                                                                                             6.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

POLITYKA COOKIES

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Potrzebujesz porady?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: 530 935 500 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.